name year qtr district vol. page
Dennis 1837 3 Okehampton 10 127
Mary 1837 3 Exeter 10 65
Elizabeth 1838 1 Okehampton 10 146
John 1838 1 Okehampton 10 146
John 1838 1 Holsworthy 9 227
Richard 1838 1 Bideford 10 41
Samuel 1838 1 Okehampton 10 146
Sarah 1838 1 Newton Abbot 10 135
William 1838 1 Okehampton 10 145
Amelia 1838 2 Tavistock 9 301
Sarah 1838 2 Torrington 10 207
Grace 1838 4 Torrington 10 195
Mary 1838 4 Holsworthy 9 231
Catherine 1839 1 St.Pancras 1 298
John 1839 2 Bideford 10 31
Mary Ann 1839 2 Tetbury 11 309
Mary Ann 1839 3 Okehampton 10 103
Stephen 1839 4 Barnstaple 10 13
Elizabeth Mary Jane 1840 1 E.Stonehouse 9 220
Susannah 1840 1 Liskeard 9 117
Thomas 1840 1 Bideford 10 52
Ann 1840 2 Okehampton 10 110
George William 1840 2 Exeter 10 60
Grace 1840 2 Bideford 10 35
Jane 1840 2 Liskeard 10 104
Joanna 1840 2 Okehampton 10 180
Mary Ann 1841 1 Holsworthy 9 247
Georgina 1841 3 Stoke Damerel 9 245
Lavinia 1841 3 Exeter 10 59
Dorothy 1841 4 Okehampton 10 129
Thomas 1841 4 St.Thomas 10 153
Mary 1842 1 Bideford 10 45
Sarah 1842 1 Bideford 10 46
Thomas 1842 1 Bideford 10 45
James 1842 2 Okehampton 10 120
John 1842 2 Okehampton 10 119
Judith 1842 2 Newton Abbot 10 110
Henry Bradford 1842 3 Exeter 10 65
William John Bradford 1842 3 Exeter 10 65
Emanuel 1842 4 Okehampton 10 133
Francis 1842 4 Tetbury 10 322
Mary 1842 4 Okehampton 10 132
Mary 1842 4 Okehampton 10 131
Thomas 1842 4 Bideford 10 53
Male 1842 4 Newton Abbot 10 113
Arthur 1843 1 Exeter 10 81
Elizabeth Jane 1843 2 Stoke Damerel 9 305
John 1843 2 Okehampton 10 127
John Thomas 1843 2 Stoke Damerel 9 304
Elizabeth 1843 3 Stratton 9 163
Richard 1843 3 Okehampton 10 111
William 1843 3 St.Thomas 10 148
Elizabeth 1843 4 Stoke Damerel 9 285
Jane 1843 4 Okehampton 10 142
Louisa 1843 4 Tiverton 10 206
Samuel 1843 4 Chard 10 264
Edwin 1844 1 Chard 10 297
John 1844 1 Okehampton 10 153
Mary 1844 1 Bideford 10 46
Caroline 1844 2 Stoke Damerel 9 313
Grace 1844 2 Torrington 10 211
Lavinia 1844 2 Exeter 10 63
Mary 1844 2 Bideford 10 42
Sarah 1844 2 Okehampton 10 120
Stephen 1844 2 Torrington 10 211
Susanna 1844 3 Okehampton 10 115
Lewis Walter 1844 4 Bideford 10 41
Mary Ann 1844 4 Okehampton 10 135
Elizabeth 1845 1 Launceston 9 110
Martha Deborah 1845 1 Okehampton 10 153
Richard 1845 1 Tavistock 9 343
Mary 1845 3 Holsworthy 9 196
William 1845 4 Exeter 10 71
Ann 1846 1 Okehampton 10 131
Ann 1846 1 Holsworthy 9 201
Mary 1846 1 Plympton St.Mary 9 243
William 1846 1 Bideford 10 42
Joan 1846 3 Totnes 9 309
John 1846 3 Tavistock 9 280
Daniel 1846 4 Tetbury 11 345
Samuel 1846 4 Liskeard 9 121
Benjamin 1847 1 Okehampton 10 169
Emily 1847 1 Bristol 11 150
Susanna 1847 1 Bideford 10 53
Sarah 1847 3 Torrington 10 167
Honour 1847 4 Exeter 10 60
John 1848 1 Stoke Damerel 9 381
Mary Ann 1848 1 Okehampton 10 163
William 1848 2 Taunton 10 33
Christopher 1848 3 Crediton 10 48
Elizabeth Jane 1848 3 Chard 10 223
Joseph 1848 3 Stoke Damerel 9 284
Mary 1848 3 Tetbury 11 299
Sarah Jane 1848 3 Stepney 2 390
Amelia 1848 4 Bradford York 23 15
John 1848 4 Tiverton 10 179
Lucy 1848 4 Chard 10 243
Nancy 1848 4 Okehampton 10 125
William Watmough 1848 4 Bradford York 23 115
Patience 1849 1 Holsworthy 9 235
James 1849 2 Barnstaple 10 20
Mary 1849 2 Okehampton 10 127
Jane 1849 3 Okehampton 10 136
Samuel 1849 3 Bath 11 3
Elizabeth 1849 4 Bideford 10 51
William 1849 4 Okehampton 10 159
Daniel 1850 1 Tetbury 11 382
Grace 1850 1 Okehampton 10 168
John 1850 2 Okehampton 10 145
Samuel 1850 2 Torrington 10 232
William Iran 1850 2 Stoke Damerel 9 308
Elizabeth 1850 3 Barnstaple 10 17
Mary 1850 3 Okehampton 10 113
Nora Grace 1850 3 Bideford 10 35
Stephen 1850 4 Newton Abbot 10 124
William 1850 4 Torrington 10 211